Rijksoverheid

Netherlands NCP Cross-Border Health care

National Contact Point

This website has resulted from the European Directive on patients' rights in cases of cross-border health care. This Directive obliges all EU countries to set up a National Contact Point where patients from EU countries can obtain information about possibilities for receiving medical care in a different EU country. You will shortly be able to consult this website for such information. Until then you can use the contact form to put any question you may have to the NCP.

 

Nationaal Contactpunt

Deze website is een uitvloeisel van de Europese Richtlijn patiëntenrechten bij grensoverschrijdende zorg. Die Richtlijn schrijft voor dat alle EU-landen Nationale Contactpunten instellen, waar patiënten uit EU-landen informatie kunnen inwinnen over de mogelijkheden om in een ander EU-land medische zorg te ontvangen. Op termijn kunt u via deze site die informatie raadplegen. Tot die tijd kunt u een eventuele vraag voorleggen aan het NCP via het contactformulier.